Riksdagen har beslutat att Riksdagsförvaltningen ska upphöra att ge ut tidningen Riksdag & Departement. Sista numret av tidningen gavs enligt beslut av riksdagsstyrelsen ut den 19 maj 2014.